Validátor SIP

Validátor SIP je pomocný nástroj usnadňující vytvoření datového balíčku SIP. Je určen k ověření SIP určených pro skartační řízení a pro předání do archivu.

Validace SIP probíhá v jednotlivých krocích zachycených v přehledu pravidel, která vycházejí z přílohy č. 2 a č. 3 národního standardu pro elektronické systémy spisových služeb. Datové balíčky SIP pro validaci je třeba nahrávat komprimované metodou ZIP. Není možné nahrát soubory větší než 2 GB, soubory větší než 100 MB mohou působit problémy.

Ve výchozím nastavení se činnost validátoru zastavuje na první chybě, neboť další chyby mohou z první chyby vyplývat. Ve webovém rozhraní je uživateli dána možnost zobrazit si i další chyby, ale tato možnost je pouze informativní. Doporučujeme tuto volbu využívat pouze výjimečně a validní SIP vytvářet na základě analýzy s postupným odstraňováním chyb. V případě komponent kontroluje validátor v současné podobě pouze soulad datového formátu s deklarací typu a souborového formátu standardu MIME.

Připomínky a podněty k návrhu validátoru SIP či postupu validace možno zasílat na adresu helpnda@nacr.cz .

Validátor SIP nepředstavuje žádnou formu certifikace elektronických systémů spisové služby ani samotných datových balíčků SIP. Při jejich tvorbě je třeba splnit u veřejnoprávních původců s povinným výkonem spisové služby v elektronických systémech spisové služby požadavky, které na elektronické dokumenty klade zákon č. 499/2004 Sb., jeho prováděcí vyhláška č. 259/2012 Sb. a další související právní předpisy.

Tato verze validátoru je napojena zároveň na produkční a testovací Národní archivní portál https://portal.nacr.cz (http://portaltest.nacr.cz).

Nacházíte se na stránce testovací verze validátoru SIP, která je určena k testování před nasazením na ostrá i testovací skartační řízení na Národním archivním portálu.

Číslo verze: 39 (pravidla validace)

Datum prvního zveřejnění: 26.10.2020

Datum poslední úpravy: 26.10.2020

Předpokládaný termín nasazeni do ostrého režimu: nasazeno 29.10.2020

Připomínky a podněty k návrhu validátoru SIP či postupu validace možno zasílat na adresu helpnda@nacr.cz .

Verze 39 nasazena 6.11.2020, ValidatorSIP.nacr.cz