Validátor SIP

Validátor SIP je pomocný nástroj usnadňující vytvoření datového balíčku SIP. Je určen k ověření SIP určených pro skartační řízení a pro předání do archivu.

Validace SIP probíhá v jednotlivých krocích zachycených v přehledu pravidel, která vycházejí z přílohy č. 2 a č. 3 národního standardu pro elektronické systémy spisových služeb. Validace se též řídí formátovými pravidly NA (formátová pravidla NA pdf, formátová pravidla NA HTML). Datové balíčky SIP pro validaci je třeba nahrávat komprimované metodou ZIP. Není možné nahrát soubory větší než 2 GB, soubory větší než 100 MB mohou působit problémy.

Ve výchozím nastavení se činnost validátoru zastavuje na první chybě, neboť další chyby mohou z první chyby vyplývat. Ve webovém rozhraní je uživateli dána možnost zobrazit si i další chyby, ale tato možnost je pouze informativní. Doporučujeme tuto volbu využívat pouze výjimečně a validní SIP vytvářet na základě analýzy s postupným odstraňováním chyb. V případě komponent kontroluje validátor v současné podobě pouze soulad datového formátu s deklarací typu a souborového formátu standardu MIME.

Připomínky a podněty k návrhu validátoru SIP či postupu validace možno zasílat na adresu helpnda@nacr.cz .

Validátor SIP nepředstavuje žádnou formu certifikace elektronických systémů spisové služby ani samotných datových balíčků SIP. Při jejich tvorbě je třeba splnit u veřejnoprávních původců s povinným výkonem spisové služby v elektronických systémech spisové služby požadavky, které na elektronické dokumenty klade zákon č. 499/2004 Sb., jeho prováděcí vyhláška č. 259/2012 Sb. a další související právní předpisy.

Tato verze validátoru je napojena zároveň na produkční a testovací Národní archivní portál https://portal.nacr.cz (http://portaltest.nacr.cz).

Upozorňujeme, že při nahrávání datových balíčků SIP na portál mohou vznikat kolize, které jsou vyvolané zpracováním SIP v kontextu celého skartačního řízení (Přehled kolizí v portále).

Nacházíte se na stránce testovací verze validátoru SIP, která je určena k testování před nasazením na ostrá i testovací skartační řízení na Národním archivním portálu.

Číslo verze: 44.6 (pravidla validace, formátová pravidla NA pdf, formátová pravidla NA HTML)

Datum prvního zveřejnění: 17.08.2023

Datum poslední úpravy: 18.08.2023

Předpokládaný termín nasazeni do ostrého režimu: není znám

Připomínky a podněty k návrhu validátoru SIP či postupu validace možno zasílat na adresu helpnda@nacr.cz .

Validace SIP probíhá v jednotlivých krocích zachycených v přehledu pravidel, Validace se též řídí formátovými pravidly NA (formátová pravidla NA pdf, formátová pravidla NA HTML).

Verze 44.6 release nasazena 18.08.2023, ValidatorSIP.nacr.cz